Hvordan bruger vi ELVISK?
ELVISK står for dialog mellem ELev-VIrksomhed-SKole og understøtter kvallitetssikring
af uddannelserne inden for data og kommunikation.
Praktikerklæringerne i ELVISK specificerer praktikmålene fra uddannelsesordningen.
Find link til uddannelsesordningen via www.ELVISK.dk.
Virksomheden kan benytte praktikerklæringerne og fagfordelingsplanen som grundlag for at
tilrettelægge elevens lærings- og arbejdsopgaver i praktikken. Skolen bruger oplysningerne
fra de udfyldte praktikerklæringer til at målrette undervisningen så optimalt som muligt mod
elevernes behov.

dan læses fagfordelingsplanen
Midt i brochuren findes planen over elevernes skolefag. For hvert fag er angivet præstations-
niveau og varighed. For en detaljeret beskrivelse, hvad præstationsniveauerne "begynder",
"rutineret", "anvanceret" og "ekspert" står for, se www.ELVISK.dk.

Hver uddannelse har et antal valgfrie specialefag, hvorigennem elevens uddannelse mål-
rettes til eget og virksomhedens behov. Fagene ligger fordelt over hele uddannelsen og
vælges i dialog mellem virksomhed og elev, under vejledning af en kontaktlærer.

Varighed af de valgfrie specialefag:
IT-Supporter - 6 uger
Datatekniker Programmering - 5 uger
Datatekniker Infrastruktur - 5 uger

Uddannelsesaftalen kan forlænges med op til tre måneder i form af en "erhvervsrettet på-
bygning". Dermed målrettes elevens uddannelse yderligere mod et specifikt område, der
matcher virksomhedens og elevens behov. I denne periode kan der påbygges med op til
4-ugers fag fra de valgfrie specialefag. Læs mere på www.ELVISK.dk. eller
Valgfrispecialefagskatalog

Sådan udfyldes praktikerklæringen
 1.  Virksomheden og eleven udfylder sammen en praktikerklæring
      i slutningen af hver praktikperiode:

 2.  Eleven vurderer sit kvalitetsniveau "hvor god er jeg til ...." på en skala 1-10.
      Vurderingen foregår efter eget skøn og gælder den aktuelle praktikperiode.
      Praktikværten, som oplærer eleven, giver tilbagemelding. Der justeres evt. på scoringen.

 3.  Eleven og praktikværten udfylder i fællesskab kolonnen "s/o", der angiver, om eleven
      sjældent eller ofte har arbejdet med opgaven.

 4.  Praktikerklæringen sendes digitalt til skolen 4 uger inden skoleperiodens begyndelse.
      Læs mere om proceduren på www.ELVISK.dk.

Praktikerklæringerne har til formål at give et billede af elevens styrker og udviklingspunkter.
De samlede erklærinegr giver et overblik over elevens udvikling i praktikken,
imens den detaljerede faglige bedømmelse og karaktergivning foregår på skolen.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan oplære indenfor det hele?
Ikke alle virksomheder kan tilbyde samtlige faglige arbejdsområder fra en uddannelse. I en
dialog med praktikpladskonsulenten vil I finde en løsning. Det kan handle om at oprette en kort
uddannelsesaftale eller en kombinationsaftale med en anden virksomhed, eller skolen kan
under visse omstændigheder supplere med undervisning inden for det manglende område.

 Vejledning | IT-supporter V8 | Datatekniker-infrastruktur V8 | Datatekniker-programmering V8 | Elektronikfagtekniker
Login Tuesday, February 25, 2020