0 <--- link til elektronisk registrering
 Periodens uddannelsesrelaterede arbejdsopgaver 1-10* S/O*
 Brugerservice  Eleven kan arbejde med instruktion og vejledning til brugere:
 Instruktion i brug af forskellige produkter/instrumenter    
 Vejledning i brug af forskellige produkter/instrumenter    
 Service på  apparater og  systemer  Eleven kan udføre følgende opgaver i forbindelse med service på apparater og systemer:
 Service på analoge apparater    
 Service på digitale apparater    
 Service på apparater der arbejder med højfrekvens    
 Fejlfinding på  apparater og  systemer  Eleven kan udføre følgende opgaver i forbindelse med fejlfinding på apparater og systemer:
 Fejlfinding på alaloge systemer    
 Fejlfinding på analoge kredsløb    
 Fejlfinding på digitale systemer    
 Fejlfinding på digitale kredsløb    
 Fejlfinding på HF kredsløb    
 Test af  apparater og  systemer  Eleven kan udføre følgende opgaver  i forbindelse med fejlfinding på apparater og systemer:
 Kontrol af specifikationer på LF-udstyr/systemer    
 Kontrol af specifikationer på HF-udstyr/systemer    
 Kontrol af specifikationer på Digitalt udstyr/systemer    
 Kontrol af testudstyr på til produktion    
 Andre  arbejdsopgaver  Opsætning/installaion af brancheproduktion:
     
     
     
 Evt  
     
     
     
 Øvrige arbejdsopgaver og kommentarer
 

 * 1-10 Eleven
 vurderer sit eget
 kvalitetsneveau.

 s = sjældent

 o = ofte
 
   
   
Vejledning | IT-supporter V8 | Datatekniker-infrastruktur V8 | Datatekniker-programmering V8 | Elektronikfagtekniker
Login Tuesday, February 25, 2020