De fire præstationsstandarder
Eleven udvikler sig i løbet af sin uddannelsestid, både personligt og fagligt. Man kan beskrive niveauerne for de faglige områder på denne måde:

Ekspert
Eleven kan løse vanskelige arbejdsopgaver og argumentere for løsninger, også i nye sammenhænge. Eleven har overblik og deltager i processer. Støt eleven i at foretage kvalitetssikring.

Avanceret
Eleven kan vurdere problemer, planlægge, løse og gennemføre aktiviteter, også i ikke-rutinesituationer. Eleven tager selvstændigt ansvar og viser initiativ. Her fremmer du elevens kvalitetssans og kreativitet.

Rutineret
Eleven planlægger og gennemfører rutineaktiviteter, men sætter sig selvstændigt ind i mere komplicerede problemstillinger. Du forsøger at fremme elevens omstillingsevne.

Begynder
Eleven kan løse opgaver i kendte situationer eller mere komplicerede aktiviteter under vejledning. Her støtter du eleven i at blive mere selvstændig.

Home | Data | Elektronik | Præstationsstandarder
Login Tuesday, February 25, 2020