Erhvervsuddannelser
 Data & Kommunikation
 Varighed                      Fakta
 Inkl. grundforløb på skolen.
 IT-supporter: 2,5 år, deraf i alt
 85 uger i praktik.
 Datatekniker: 5 år, deraf i alt
 185 uger i praktik.

 Aftaleformer
 *  Almindelig aftale
 *  Kort uddannelsesaftale
 *  Kombinationsaftale
 *  Ny mesterlære

 Elevløn og arbejdsgiverrefusion:
 www.metal.dk - www.aer.dk

 Praktikpladsgodkendelse:
 www.industriensuddannelser.dk

 Uddannelsesplanlægning og  koordi-
 nation med skolen: 
 www.elevplan.dk

 Tips til god praktikoplæring:
  www.traenerguide.dk

 Mercantec's pædagoiske strategi:
 www.mercantec.dk
 IT-supporter

IT-supporteren supporterer brugere i anvendelse af hardware, software og brugerrettede sikkerhedsløsninger. Desuden arbejder IT-supporteren med opbygning og vedligeholdelse af samt fejlfretning på netværksløsninger. IT-supporteren installerer og konfigurerer også computere og servere i forhold til konkrete opgaver, og med tilhørende sikkerhedsløsninger.

Datatekniker: Speciale i infrastruktur

Datateknikeren med speciale i infra-
struktur opbygger, konfigurerer, vedli-
geholder og administrerer server- og netværksløsninger og designer avan-
cerede LAN- og WAN-netværk. Desuden arbejder datateknikeren med speciale i infrastruktur med analyse, design,
implementering og administration af sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.
Datateknikeren med speciale i infra-
struktur kan også være involveret i forskellige programmeringsopgaver.


Datatekniker: Speciale i programmering

Datateknikeren med speciale i programmering arbejder med udvikling af programmer, herunder avanceret programudvikling af it-systemer som standalone applikationer m.v. Desuden arbejder datateknikeren med speciale i programmering med udviklingsopgaver inden for embeddede systemer og databasesystemer. Datateknikeren med speciale i programmering kan også være involveret i forhold til installation, konfiguration, vedligeholdelse og administration af server- og netværksløsninger.

Elever, der uddannes til IT-supporter/Datatekniker, får stærke tekniske kernekompetencer.
Men sideløbende er der klart behov for, at eleverne fx kan kommunikere om deres viden, kan planlægge og prioritere opgaver og kan aflæse kunders behov. Desuden skal eleven have et drive til selv at opsøge ny viden i det udviklingsmiljø, som branchen opererer i.

ELVISK har udviklet et nemt værktøj til dialog om elevens soft skills. Virksomheden indtaster sine parametre for de soft skills, de er væsentlige på arbejdspladsen. Dernæst kan eleven score sig selv, eventuelt i dialog med den elevansvarlige.
Herefter aftales

Soft skills
udviklingspunkter og elevens vej til at opnå målene.

Værktøjet bygger på interview med virksomheder, elever og undervisere fra faget (Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2010). Som udgangspunkt indeholder softskills værktøjet følgende parametre:
*    Planlægning og disponering
*    Kundekontakt og service
*    Selvstændighed og ansvarlighed
*    Forretningsforståelse

Download værktøjet ved at højreklikke på grafen til venstre

FagFordelingsPlan-V8 | Uddannelses beskrivelser
 
 
 
Login Tuesday, February 25, 2020